piątek
| 22 stycznia 2021
Redakcja | 20 października 2020

Poprawki Senatu do tzw. Piątki dla zwierząt nie rozwiązują zasadniczych problemów. Analiza Ordo Iuris

Poprawki Senatu do tzw. Piątki dla zwierząt nie rozwiązują zasadniczych problemów. Analiza Ordo Iuris

Procedowana w parlamencie "Piątka dla zwierząt" zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego oraz zwiększenie uprawnień dla organizacji antyhodowlanych. Projekt budzi ogromny sprzeciw rolników, którzy prowadzą szeroko zakrojoną akcję protestacyjną. Nowela wzbudza również istotne wątpliwości z punktu widzenia zgodności proponowanych regulacji z Konstytucją RP oraz prawem unijnym. Ordo Iuris wyjaśnia, dlaczego senackie poprawki do ustawy o ochronie zwierząt nie rozwiązują wszystkich problemów.

Po rozpatrzeniu przez Senat "Piątka dla zwierząt" została ponownie skierowana do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji przedstawionych przez Izbę Wyższą. Sejm ma także prawo wprowadzić do projektu własne zmiany.

Instytut Ordo Iuris wskazuje, że z obowiązujących przepisów polskiej ustawy zasadniczej  można wyprowadzić wzorzec "dobrego gospodarza" i standard "rodzinnego gospodarstwa rolnego". Wyrazem norm wynikających z ustawy zasadniczej, a odnoszących się do omawianej kwestii, jest m.in. obowiązek troski o zwierzęta i ich humanitarnego traktowania. Należy mieć jednak na uwadze, że ustawodawcy zwierzęta nie są podmiotem, a przedmiotem prawa – a tym samym obowiązek ich ochrony nie wyłącza możliwości korzystania z ich wartości użytkowej i hodowlanej. Ten stan prawny potwierdza doktryna i orzecznictwo.

"W tym kontekście duże znaczenie ma fakt, że prowadzenie działalności rolnej – w tym chowu i hodowli zwierząt – jest jednym z przejawów wolności prowadzenia działalności gospodarczej, chronionej art. 22 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem, ograniczenie w możliwości korzystania z tej wolności dopuszczalne jest jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny i możliwe wyłącznie wtedy, gdy nie godzi w samą istotę danej wolności. Zakaz chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania futer nie spełnia tego warunku. Zastrzeżenia te odnoszą się także do ograniczeń zakładanych w zakresie uboju rytualnego, który – co jasno wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – jest także jednym z dopuszczalnych przejawów korzystania z wolności religijnej"

– wskazuje Konrad Dyda, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Senat zaproponował poprawki zakładające wydłużenie okresu vacatio legis przepisów wprowadzających zakaz hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania futer (utrzymanie dotychczasowych zasad działalności do 31 lipca 2023 r.) oraz ograniczających możliwość uboju rytualnego na eksport (utrzymanie do 31 grudnia 2025 roku). Ponadto, senatorzy zaproponowali zasady realizacji przez przedsiębiorców roszczeń wobec Skarbu Państwa w związku z koniecznością dostosowania się do nowych wymogów.

Wśród proponowanych poprawek jest również: wykreślenie z projektu wymogu pozbawienia świadomości w przypadku poddawania drobiu ubojowi rytualnemu oraz przepisów uprawniających organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi, wprowadzenie zakazu egzekucji zwierząt domowych, organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach, sprzedaży i nabywania przedmiotów, jeżeli zwierzę domowe będzie stanowić bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu.

"Wśród dotychczas zaproponowanych poprawek jednymi z najistotniejszych są te, które wydłużają okres vacatio legis dla ograniczeń w hodowli zwierząt oraz w uboju rytualnym. Jednak pomimo proponowanego wydłużenia, ciągle terminy te nie odpowiadają skali wyzwań, jakie staną przed przedsiębiorcami w przypadku wprowadzenia omawianych tu ograniczeń – chociażby w postaci konieczności przebranżowienia się, czy uregulowania wszystkich zobowiązań (np. kredytowych) związanych z prowadzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej"

– pisze.

"Poprawki Senatu stanowią pewien krok w kierunku przybliżenia projektu noweli o ochronie zwierząt do standardów konstytucyjnych, jednak nadal nie rozwiązują zasadniczych wątpliwości. Ciągle przyjęte rozwiązania wydają się być nieproporcjonalne i niezgodne chociażby z przesłankami ograniczania wolności działalności gospodarczej. Kontrowersje wzbudza także proponowane różnicowanie regulacji prawnych dotyczących uboju rytualnego ze względu na objęty nim gatunek zwierząt"

– komentuje Konrad Dyda.

Ordoiuris.pl /GG/ fot. Pixabay   


wSensie.pl to polski portal internetowy, którego celem jest dostarczanie Czytelnikom najwyższej jakości informacji i opinii. Na naszych stronach znajdą Państwo najważniejsze informacje ze świata polityki i gospodarki, liczne wywiady i komentarze oraz wideo. 2018 Copyright wSensie.pl
Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.